Archive by Author

Novaland đồng hành cùng Operation Smile Vietnam tổ chức đấu giá từ thiện

novaland-va-Operation Smile Vietnam

Hoạt động vì lợi ích cộng đồng là một trong những mục tiêu quan trọng trong hành trình phát triển của Novaland. Trong vòng 5 năm qua, tập đoàn Nova đã đem đến người dân nghèo ở nhiều địa phương tổng số tiền gần 100 tỷ đồng. Mới đây nhất, Novaland tặng bò giống cho đồng bào […]