Tag Archives: event novaland

Triển lãm bất động sản 2015 “Novaland – cho cuộc sống bừng sáng”

event 23 năm Novaland - cho cuộc sống bừng sáng

Rất nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp đều có cùng đánh giá, thời điểm đầu tư tốt nhất là vào lúc chủ đầu tư mới công bố dự án. Nguyên nhân là trong các đợt mở bán đầu tiên, chủ đầu tư thường đưa ra mức tốt nhất và giá sát với giá thành nhất, […]