Trang chủ Bất Động Sản Thanh Hóa sắp bán đấu giá quyền sử dụng đất gần 900...

Thanh Hóa sắp bán đấu giá quyền sử dụng đất gần 900 dự án

0
8

Dân trí UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách 20.3 dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Theo đó, 864 dự án với tổng diện tích đất là 748,23 ha sẽ được đưa ra đấu giá, với tổng số tiền sử dụng đất là 14 726,6 tỷ GNI; trong đó tổng số tiền sử dụng đất sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật là 8.920,5 tỷ đồng.

Cụ thể, thành phố Thanh Hóa có 50 dự án được chấp thuận đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có 18 dự án chuyển tiếp và 32 dự án cấp mới. Tổng diện tích đất đấu giá là 54,3 ha, dự kiến ​​thu hơn 2.553 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, con số này chỉ còn hơn 963 tỷ đồng.

TP Sầm Sơn, trong cuộc đấu giá quyền sử dụng được phê duyệt 47 dự án với 35,59 ha đất. Số tiền dự kiến ​​thu được sau khi trừ chi phí di dời mặt bằng (hơn 799,6 tỷ đồng) và tạo hạ tầng kỹ thuật (hơn 10,5 tỷ đồng) là hơn 583 tỷ đồng.

Theo quyết định, huyện Hoằng Hóa là địa bàn có tổng diện tích đất được phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất lớn nhất với 106 ha và 77 dự án, trong đó có 64 dự án chuyển tiếp và 13 dự án cấp mới. Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến ​​hơn 1.510 tỷ đồng. Kinh phí xử lý và hạ tầng kỹ thuật hơn 352 tỷ đồng.

Trước mắt, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa tiếp tục thực hiện, không chậm trễ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đồng thời rà soát quy hoạch, kế hoạch phân khu, quy hoạch phân khu, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan đối với từng dự án, đảm bảo việc tổ chức đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị trên cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính xây dựng giá đất, thẩm định và xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất cho sát thị trường cho các tổ chức đấu giá nhằm đạt hiệu quả cao, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước; việc thực hiện quy trình, thủ tục đấu giá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.