Vì sao số người hưởng BHXH một lần tăng đột biến, số người hưởng lương hưu mới lại giảm trong 4 tháng đầu năm?

Theo số liệu của An ninh xã hội Việt Nam, đến nay số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt hơn 16 triệu người, đạt 32,17% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó gần 15 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, và giảm hơn nữa. tăng hơn 81.000 người so với cuối năm 2020; hơn 1,1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, giảm hơn 16.000 người so với cuối năm 2020.

Cả nước có khoảng 87 triệu người tham gia BHYT, với tỷ lệ bao phủ 89,44% dân số, giảm 220.000 người so với cuối năm 2020. BHXH Việt Nam nhấn mạnh, số người đăng ký hưởng BHXH một lần. chế độ bảo hiểm còn chênh lệch, chiều hướng ngày càng tăng.

Tính đến hết tháng 4 năm 2021, cả nước có 365.940 người được hưởng trợ cấp theo tỷ lệ cố định, tăng 70.534 người so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo An sinh xã hội Việt Nam, số người hưởng trợ cấp một lần ngày càng tăng Do ảnh hưởng và tác động của dịch Covid-19, nhiều người lao động bị mất việc làm, thu nhập không ổn định, đời sống khó khăn, nhất là trong những tháng đầu năm 2020 nếu đủ điều kiện được hưởng lợi từ Đề án. Một lần theo quy định.

Số người đăng ký hưởng BHXH hàng tháng mới là 21.862 người, giảm so với cùng kỳ năm 2020 là do Quy chế điều chỉnh tuổi nghỉ hưu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Cũng theo BHXH Việt Nam, số người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe gần đây có xu hướng giảm, chủ yếu do ngành BHXH tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt công tác kiểm soát dữ liệu nên giảm tình trạng lạm thu, trục lợi. và các chính sách.

Nhã Mi

Theo thương mại và tiếp thị

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles